prywatność i bezpieczeństwo

Warunki korzystania z usługi Green Spark Plug Co Ltd

1. Warunki

Wchodząc na stronę internetową pod adresem www.gsparkplug.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z usługi, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i znaków towarowych.

2. Korzystaj z Licencji

 1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej The Green Spark Plug Co Ltd wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:
  1. modyfikować ani kopiować materiałów;
  2. wykorzystywać materiałów w jakimkolwiek celu komercyjnym lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej The Green Spark Plug Co Ltd;
  4. usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; Lub
  5. przenosić materiałów na inną osobę ani „kopiować” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez The Green Spark Plug Co Ltd w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrzeżenie

 1. Materiały na stronie internetowej The Green Spark Plug Co Ltd są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Green Spark Plug Co Ltd nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej lub innych naruszeń praw.
 2. Ponadto The Green Spark Plug Co Ltd nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek witrynach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku The Green Spark Plug Co Ltd ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów na strony internetowej Green Spark Plug Co Ltd, nawet jeśli The Green Spark Plug Co Ltd lub autoryzowany przedstawiciel The Green Spark Plug Co Ltd został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej The Green Spark Plug Co Ltd mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Firma Green Spark Plug Co Ltd nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Firma Green Spark Plug Co Ltd może w dowolnym czasie i bez powiadomienia wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej. Jednak The Green Spark Plug Co Ltd nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma Green Spark Plug Co Ltd nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez The Green Spark Plug Co Ltd. Korzystanie z takiej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

Firma Green Spark Plug Co Ltd może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Cheshire, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów tego stanu lub lokalizacji.

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zgodnie z polityką The Green Spark Plug Co Ltd szanujemy Twoją prywatność w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zbierać od Ciebie za pośrednictwem naszej strony internetowej, www.gsparkplug.comoraz inne witryny, które posiadamy i obsługujemy.

Informacje, które zbieramy

Dane dziennika

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standard dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dane te są uważane za „informacje nieidentyfikujące”, ponieważ same w sobie nie identyfikują użytkownika. Może to obejmować adres protokołu internetowego (IP) komputera, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, datę i godzinę wizyty, czas spędzony na każdej stronie oraz inne szczegóły.

Informacje osobiste

Możemy poprosić o dane osobowe, takie jak:

 • Nazwa
 • E-mail
 • Numer telefonu/komórki
 • Adres domowy/adres pocztowy
 • Informacja o płatności

Te dane są uważane za „informacje identyfikujące”, ponieważ mogą Cię osobiście zidentyfikować. Prosimy tylko o podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi i wykorzystujemy je wyłącznie w celu świadczenia lub ulepszania tej usługi.

Jak gromadzimy informacje

Gromadzimy informacje w uczciwy i zgodny z prawem sposób, za Twoją wiedzą i zgodą. Informujemy również, dlaczego je zbieramy i jak będą wykorzystywane. Możesz odrzucić naszą prośbę o te informacje, rozumiejąc, że bez nich możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych żądanych usług.

Wykorzystanie informacji

Możemy użyć kombinacji informacji identyfikujących i nieidentyfikujących, aby zrozumieć, kim są nasi goście, w jaki sposób korzystają z naszych usług i jak możemy poprawić ich komfort korzystania z naszej witryny w przyszłości. Nie ujawniamy publicznie szczegółów tych informacji, ale możemy udostępniać zagregowane i anonimowe wersje tych informacji, na przykład w raportach dotyczących trendów korzystania ze strony internetowej i klientów.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie aktualizacji naszej strony internetowej i usług, a także treści promocyjnych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania treści promocyjnych, możesz postępować zgodnie z instrukcjami „anulowania subskrypcji” dołączonymi do wszelkiej korespondencji promocyjnej od nas.

Przetwarzanie i przechowywanie danych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Wielkiej Brytanii lub tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymujemy obiekty. Przekazujemy dane wyłącznie w jurysdykcjach podlegających przepisom o ochronie danych, które odzwierciedlają nasze zaangażowanie w ochronę prywatności naszych użytkowników.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usługi lub ulepszania naszych usług w przyszłości. Chociaż przechowujemy te dane, będziemy je chronić za pomocą komercyjnie akceptowalnych środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji. Mimo to informujemy, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych.

Jeśli poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych lub jeśli Twoje dane osobowe przestaną być istotne dla naszej działalności, usuniemy je z naszego systemu w rozsądnym terminie.

Ciasteczka

Używamy plików „cookies” do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności w naszej witrynie. Plik cookie to mały fragment danych, który nasza witryna internetowa przechowuje na Twoim komputerze i uzyskuje do niego dostęp za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Pomaga nam to dostarczać Ci treści na podstawie określonych przez Ciebie preferencji. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Dostęp osób trzecich do informacji

Korzystamy z usług stron trzecich w celu:

 • Śledzenie analityczne
 • Uwierzytelnianie użytkownika
 • Reklama i promocja
 • Marketing treści
 • Marketing e-mailowy
 • Przetwarzanie płatności

Usługi te mogą uzyskiwać dostęp do naszych danych wyłącznie w celu wykonywania określonych zadań w naszym imieniu. Nie udostępniamy im żadnych danych osobowych bez Twojej wyraźnej zgody. Nie dajemy im pozwolenia na ujawnianie ani wykorzystywanie jakichkolwiek naszych danych w jakimkolwiek innym celu.

Od czasu do czasu możemy zezwolić zewnętrznym konsultantom i agencjom na ograniczony dostęp do naszych danych w celu analizy i poprawy usług. Dostęp ten jest dozwolony tylko tak długo, jak jest to konieczne do wykonywania określonej funkcji. Współpracujemy tylko z agencjami zewnętrznymi, których polityka prywatności jest zgodna z naszą.

Odrzucimy wnioski organów rządowych i organów ścigania o dane, jeśli uznamy, że są one zbyt ogólne lub niezwiązane z określonym celem. Możemy jednak współpracować, jeśli uważamy, że żądane informacje są niezbędne i odpowiednie w celu zachowania zgodności z procedurą prawną, ochrony naszych własnych praw i własności, ochrony bezpieczeństwa publicznego i jakiejkolwiek osoby, zapobieżenia przestępstwu lub zapobieżenia temu, co uzasadnione przekonanie, że jest to działanie niezgodne z prawem, podlegające zaskarżeniu lub nieetyczne.

W inny sposób nie udostępniamy ani nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim. Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy Twoich danych osobowych marketingowcom ani stronom trzecim.

Granice naszej polityki

Niniejsza polityka prywatności obejmuje wyłącznie gromadzenie i przetwarzanie danych przez The Green Spark Plug Co Ltd. Współpracujemy wyłącznie z partnerami, podmiotami stowarzyszonymi i zewnętrznymi dostawcami, których polityka prywatności jest zgodna z naszą, jednak nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie prywatności.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie prywatności.

Zmiany w tej polityce

Według naszego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić obecne dopuszczalne praktyki. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby poinformować użytkowników o zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem na www.gsparkplug.com, powiadomimy Cię korzystając z danych kontaktowych zapisanych na Twoim koncie. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w tej polityce będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Twoje prawa i obowiązki

Jako nasz użytkownik masz prawo do informacji o tym, w jaki sposób Twoje dane są gromadzone i wykorzystywane. Masz prawo wiedzieć, jakie dane o Tobie zbieramy i jak są one przetwarzane. Masz prawo do poprawiania i aktualizowania wszelkich danych osobowych na swój temat oraz do żądania usunięcia tych informacji. Możesz zmienić informacje o swoim koncie w dowolnym momencie, korzystając z narzędzi dostępnych w panelu sterowania konta.

Masz prawo ograniczyć lub sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych, zachowując jednocześnie prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych do własnych celów. Masz prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu danych o Tobie do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Zachęcamy do kontaktu z nami, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące tego, jak postępujemy z Twoimi danymi i danymi osobowymi.

Administrator danych The Green Spark Plug Co Ltd
Thomasa Greena
[e-mail chroniony]

Inspektor ochrony danych The Green Spark Plug Co Ltd
Thomasa Greena
[e-mail chroniony]

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Cookie

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia www.gsparkplug.com. Niniejsza polityka plików cookie jest częścią polityki prywatności The Green Spark Plug Co Ltd i obejmuje wykorzystanie plików cookie między Twoim urządzeniem a naszą witryną. Podajemy również podstawowe informacje o usługach podmiotów trzecich, z których możemy korzystać, które również mogą wykorzystywać pliki cookies w ramach swoich usług, choć nie są one objęte naszą polityką.

Jeśli nie chcesz akceptować od nas plików cookie, powinieneś poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie www.gsparkplug.com, przy założeniu, że możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych pożądanych przez Ciebie treści i usług.

Co to jest ciasteczko?

Plik cookie to niewielki fragment danych, który witryna internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania, zazwyczaj zawierający informacje o samej witrynie, unikalny identyfikator umożliwiający witrynie rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej po powrocie, dodatkowe dane służące do plik cookie i żywotność samego pliku cookie.

Pliki cookie są wykorzystywane do włączania niektórych funkcji (np. logowania), śledzenia korzystania ze strony (np. analityka), przechowywania ustawień użytkownika (np. strefa czasowa, preferencje powiadomień) oraz personalizacji treści (np. reklamy, język). .

Pliki cookie ustawiane przez odwiedzaną witrynę są zwykle określane jako „własne pliki cookie” i zwykle śledzą tylko Twoją aktywność w tej konkretnej witrynie. Pliki cookie ustawione przez inne witryny i firmy (tj. strony trzecie) nazywane są „plikami cookie stron trzecich” i mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej usługi strony trzeciej.

Rodzaje plików cookie i sposób ich wykorzystania

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla korzystania z witryny internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak logowanie użytkowników, zarządzanie kontem, koszyki na zakupy i przetwarzanie płatności. Używamy niezbędnych plików cookie, aby umożliwić niektóre funkcje na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie wydajności

Wydajnościowe pliki cookie służą do śledzenia sposobu, w jaki korzystasz ze strony internetowej podczas wizyty, bez zbierania danych osobowych o Tobie. Zazwyczaj informacje te są anonimowe i łączone z informacjami śledzonymi przez wszystkich użytkowników witryny, aby pomóc firmom zrozumieć wzorce korzystania z witryny przez odwiedzających, zidentyfikować i zdiagnozować problemy lub błędy, które mogą napotkać ich użytkownicy, oraz podejmować lepsze decyzje strategiczne w celu poprawy ogólnego doświadczenia użytkowników w witrynie. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez odwiedzaną witrynę (własne) lub przez usługi stron trzecich. Na naszej stronie używamy wydajnościowych plików cookie.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie służą do zbierania informacji o Twoim urządzeniu i wszelkich ustawieniach, które możesz skonfigurować na odwiedzanej witrynie (np. ustawienia języka i strefy czasowej). Dzięki tym informacjom strony internetowe mogą dostarczać dostosowane, ulepszone lub zoptymalizowane treści i usługi. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez odwiedzaną stronę internetową (własne) lub przez usługę strony trzeciej. Używamy funkcjonalnych plików cookie dla wybranych funkcji na naszej stronie.

Targetujące/reklamowe pliki cookie

Targetujące/reklamowe pliki cookie służą do określania, które treści promocyjne są bardziej odpowiednie i odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Witryny internetowe mogą ich używać do dostarczania ukierunkowanych reklam lub ograniczania liczby wyświetleń reklamy. Pomaga to firmom poprawić skuteczność ich kampanii i jakość prezentowanych Ci treści. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez odwiedzaną witrynę (własne) lub przez usługi stron trzecich. Targetujące/reklamowe pliki cookie ustawione przez strony trzecie mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej usługi strony trzeciej. W naszej witrynie używamy ukierunkowanych/reklamowych plików cookie.

Pliki cookie stron trzecich w naszej witrynie

W naszych witrynach internetowych możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie — na przykład dostawców usług analitycznych i partnerów treści. Udzielamy tym stronom trzecim dostępu do wybranych informacji w celu wykonywania określonych zadań w naszym imieniu. Mogą również ustawiać pliki cookie stron trzecich w celu świadczenia usług, które świadczą. Pliki cookie stron trzecich mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej usługi strony trzeciej. Ponieważ nie mamy kontroli nad plikami cookie stron trzecich, nie są one objęte polityką plików cookie firmy The Green Spark Plug Co Ltd.

Nasza obietnica prywatności stron trzecich

Przeglądamy polityki prywatności wszystkich naszych zewnętrznych dostawców przed skorzystaniem z ich usług, aby upewnić się, że ich praktyki są zgodne z naszymi. Nigdy świadomie nie włączymy usług stron trzecich, które zagrażają lub naruszają prywatność naszych użytkowników.

Jak możesz kontrolować lub zrezygnować z plików cookie

Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie od nas, możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie z naszej witryny. Większość przeglądarek jest domyślnie skonfigurowana do akceptowania plików cookie, ale możesz zaktualizować te ustawienia, aby całkowicie odrzucać pliki cookie lub powiadamiać Cię, gdy witryna próbuje ustawić lub zaktualizować plik cookie.

Jeśli przeglądasz strony internetowe z wielu urządzeń, może być konieczna aktualizacja ustawień na każdym urządzeniu.

Chociaż niektóre pliki cookie można zablokować z niewielkim wpływem na korzystanie ze strony internetowej, zablokowanie wszystkich plików cookie może oznaczać, że nie będziesz mieć dostępu do niektórych funkcji i treści w odwiedzanych witrynach.